Ledningsarbeten och brorenovering på Västra Ringvägen

Sidan uppdaterades 2024-07-05

Eksjö kommun tillsammans med Eksjö Energi kommer att bygga om Västra Ringvägen eftersom ledningar i marken behöver bytas. Det gäller ledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Bron över gång-och cykelvägen kommer också att renoveras.

Arbetet kommer att påbörjas vid korsningen Vetlandavägen/Västra Ringvägen under vecka 33 och förväntas vara klart till vintern 2024 beroende på väderförhållandena.

Under arbetstiden kommer halva körbanan att hållas öppen för att underlätta trafikflödet.

När arbetet är färdigt kommer Västra Ringvägen att ha fått en ny utformning. Det kommer att bli motveck/motlut (en lutning för att leda bort dagvatten) i stället för trottoar på södra sidan och en bredare gång-och cykelväg på norra sidan. Dessutom kommer det att bli nya och säkra ledningar i marken samt ny asfalt.

Bygget kommer att medföra störningar i sophämtningen och postgången för er som bor på Västra Ringvägen. Tillfälliga postlådor kommer att monteras när brevbärare och tidningsbud inte kan nå de ordinarie postlådorna. Ni kommer att informeras med brev om detta innan det blir aktuellt. Vi kommer också säkerställa att sophanteringen fungerar som den ska.

Vid utbytet av ledningarna behöver vattenledningsnätet stängas av, och därför kommer fastigheterna på Västra ringvägen att anslutas till ett tillfälligt vattenledningsnät. Detta kan innebära tillfälliga vattenavstängningar vid flera tillfällen, och ni kommer att informeras i förväg om dessa.

Informationen här kommer att uppdateras löpande.

Har du frågor, kontakta:

Björn Malmgren, Projektledare, Eksjö Energi

Telefon: 0381-19 20 62

E-Post: bjorn.malmgren@eksjoenergi.se

Robin Gustafsson, Arbetsledare, Gilbert Gustafssons  
Telefon: 0381-66 20 97
E-post: robin@gilbertgustafssons.se

Rafah AL-Hindi, projekteringsingenjör, Samhällsbyggnadssektorn
Telefon: 0381-362 09
E-post: rafah.AL-Hindi@eksjo.se

Vi hoppas på tålamod och förståelse; vi gör vårt bästa för att minska störningar.