Omvandlingsområde Hunsnäsen

Sidan uppdaterades 2014-05-07

Med hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och skyddet av miljön har länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat att området ska anslutas till kommunalt VA.
Projektet som Eksjö Energi AB ska genomföra innefattar att förse området kring Hunsnäsen med kommunalt VA. Projektet Hunsnäsen är av tekniska skäl uppdelade i två etapper. Hunsnäsen norra sträcker sig från Bänarp till söder om fornåkrarna. Denna etapp är färdigställd. Södra etappen är området kring Koporten, och denna etapp pågår.
Projektledare:
Matz Olofsson
0381-192056
matz.olofsson@eksjoenergi.se