Omvandlingsområde Mycklaflon

Sidan uppdaterades 2021-03-22

Med hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och skyddet av miljön har länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat att området ska anslutas till kommunalt VA.
Projektet som Eksjö Energi AB ska genomföra innefattar att förse Förnäs, Mycklaflons camping, Gumarp och Näset med kommunalt VA. Totalt handlar det om ca 70 fastigheter och Mycklaflons camping.
Då det ej finns möjlighet att anlägga lokalt vatten- och reningsverk har det mest kostnadseffektiva alternativet varit att dra ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Förutom ovan nämnda områden kommer även vissa fastigheter längs ledningssträckan anslutas. I nuläget går det ej att svara på exakt vilka då verksamhetsområdet ännu ej är definierat.
Under projektets gång kommer inblandade markägare och fastighetsägare att kontaktas av Eksjö Energi.
För allmän information angående utbyggnad av kommunal VA se vanliga frågor och svar.
Projektledare:
Matz Olofsson
0381-192056
matz.olofsson@eksjoenergi.se