Omvandlingsområde Mycklaflon

Sidan uppdaterades 2021-04-23

Projektinformation: Med hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och skyddet av miljön har länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat att området ska anslutas till kommunalt VA.
Projektet som Eksjö Energi AB ska genomföra innefattar att förse Förenäs, Mycklaflons camping, Gumarp och Näset med kommunalt VA. Totalt handlar det om ca 70 fastigheter och Mycklaflons camping.

Då det ej finns möjlighet att anlägga lokalt vatten- och reningsverk har det mest kostnadseffektiva alternativet varit att dra ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Förutom ovan nämnda områden kommer även vissa fastigheter längs ledningssträckan anslutas. I nuläget går det ej att svara på exakt vilka då verksamhetsområdet ännu ej är definierat.

Under projektets gång kommer inblandade markägare och fastighetsägare att kontaktas av Eksjö Energi.
För allmän information angående utbyggnad av kommunal VA se vanliga frågor och svar.

Projektledare:
Matz Olofsson
0381-192056
matz.olofsson@eksjoenergi.se

Lägesuppdatering 2020-11-10 :

På grund av rådande situation gällande Covid-19 har arbetet med ledningssträckningen av va-projektet kring Mycklaflon blivit fördröjt. Vanligtvis skulle markägarkontakt och avstämning av ledningssträckning skett tillsammans hos er markägare ute på plats, men på grund av rådande situation är det inte möjligt. För att komma framåt så har vi valt att skicka ut underlagen.

Lägesuppdatering 2021-04-23 :

Just nu pågår justeringar efter de synpunkter som framkommit för att sedan kunna fastslå ledningssträckning och fortsätta arbetet med upprättande av markavtal för respektive markägare. Avtalen kommer Eksjö Energi AB att ta hjälp av utomstående lantmätarkonsult.