Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Omvandlingsområde Spilhammar

Sidan uppdaterades 2018-03-14

Etapp 1 och 2 är klara

Projektledare:
Matz Olofsson
0381-192056
matz.olofsson@eksjoenergi.se