Planerade VA-åtgärder i kommunen

Sidan uppdaterades 2022-04-08

Vatten- och avloppsledningar kan behöva åtgärdas dels pga driftstörningar och dels pga allmän status, dvs att livslängden börjar nå sitt slut.

Här sammanfattar vi vilka gator som planeras att åtgärdas och större projekt som planeras inom de närmaste åren:

2022

  • Ca 1,2 km spillvattenledningar kommer att renoveras för att ge dem ytterligare 100 års livstid.
  • Österlånggatan från Mejerigatan upp till Grenadjärgatan ska få nya VA-ledningar och gatan kommer att göras iordning med bla en trädallé.
  • Västanågatan från Tallvägen till Kullstadsgatan kommer att få en ny dricksvattenledning.
  • Sporrevägen kommer få ny spillvattenledning.
  • Samtliga vattenventiler som stänger för hela stadsdelar i Eksjö stad kommer att ses över och bytas ut om det behövs, med början i år.

2023

  • Ca 1,5 km spillvattenledningar (framför allt i området kring Vetlandavägen i Eksjö) kommer att renoveras för att ge dem ytterligare 100 års livstid.
  • Västra Ågatan och Bygatan i området Bykvarn i Eksjö kommer att få en förnyad vattenledning och bättre dagvattenlösning. Gatan kommer också få ny beläggning.
  • Förnyelse av vattenledningen mellan Hjältevad och Ingatorp planeras.
  • Projektet med upprustning av avstängningsventiler för dricksvatten kommer att fortsätta.