Planerade VA-åtgärder i kommunen

Sidan uppdaterades 2023-03-09

Vatten- och avloppsledningar kan behöva åtgärdas dels pga driftstörningar och dels pga allmän status, dvs att livslängden börjar nå sitt slut.

Här sammanfattar vi vilka gator som planeras att åtgärdas och större projekt som planeras inom de närmaste åren:

2023

 • Ca 1,4 km spillvattenledningar kommer att renoveras för att ge dem ytterligare 100 års livstid.
 • Österlånggatan från Mejerigatan upp till Grenadjärgatan ska få nya VA-ledningar och gatan kommer att göras iordning med bla en trädallé.
 • Sporrevägen kommer få ny spillvatten- dricksvatten- och dagvattenledning. Även fjärrvärme och el kommer att bytas.
 • Vattenventiler som stänger för hela stadsdelar i Eksjö stad kommer att fortsätta att ses över och bytas ut om det behövs.
 • Förnyelse av vatten- och spillvattenledningarna mellan Hjältevad och Ingatorp påbörjades 2022 och fortsätter i år.
 • Vatten och avlopp byggs ut vid Mycklaflon.
 • Vatten och Spillvatten byts ut i gångvägen mellan Furustigen och Fristadsvägen.
 • Kommunalt vatten och avlopp byggs ut till Havravik och verksamhetsområdet utökas.
 • 60 meter spillvattenledning byts ut i Pilgatan med start i april.

2024

 • Ca 1 km spillvattenledningar (framför allt i området kring Vetlandavägen i Eksjö) kommer att renoveras för att ge dem ytterligare 100 års livstid.
 • Västra Ågatan och Bygatan i området Bykvarn i Eksjö kommer att få en förnyad vattenledning och bättre dagvattenlösning. Gatan kommer också få ny beläggning.
 • Projektet med upprustning av avstängningsventiler för dricksvatten kommer att fortsätta.
 • Västra Ringvägen ska få förnyade vatten- och spillvattenledningar.
 • Del av Fågelsångsvägen ska få förnyade vatten- och spillvattenledningar.
 • Kinnagatan norr om Husargatan ska få förnyade vatten- och spillvattenledningar.
 • Tryckledning för spillvatten till Reningsverket i Ingatorp behöver förnyas. Vattenledningen förnyas samtidigt.
 • Huvudvattenledning från Hjältevad kommer att infodras för att öka livstiden och motverka problem med läckor.

2025

 • Ca 1 km spillvattenledningar (framför allt i området kring Vetlandavägen i Eksjö) kommer att renoveras för att ge dem ytterligare 100 års livstid.
 • Projektet med upprustning av avstängningsventiler för dricksvatten kommer att fortsätta.
 • Östra Ringvägens vattenledning kommer att förnyas. En del kommer att grävas och en del infodras.
 • Fågelsångsvägens projekt med VA-förnyelse fortsätter.

2026

 • Ca 1 km spillvattenledningar (framför allt i området kring Vetlandavägen i Eksjö) kommer att renoveras för att ge dem ytterligare 100 års livstid.
 • Projektet med upprustning av avstängningsventiler för dricksvatten kommer att fortsätta.
 • Industrigatans vattenledning kommer att förnyas.
 • 1 km huvudvattenledning runt Ingatorp ska infodras.
 • Fågelsångsvägens projekt med VA-förnyelse fortsätter.