Planerade VA-åtgärder i kommunen

Sidan uppdaterades 2024-02-08

Vatten- och avloppsledningar kan behöva åtgärdas dels pga driftstörningar och dels pga allmän status, dvs att livslängden börjar nå sitt slut.

Här sammanfattar vi vilka gator som planeras att åtgärdas och större projekt som planeras inom de närmaste åren:

2024

 • Ca 1 km spillvattenledningar (framför allt i området kring Vetlandavägen i Eksjö) kommer att renoveras för att ge dem ytterligare 100 års livstid.
 • Västra Ågatan och Bygatan i området Bykvarn i Eksjö kommer att få en förnyad vattenledning och bättre dagvattenlösning. Gatan kommer också få ny beläggning.
 • Projektet med upprustning av avstängningsventiler för dricksvatten kommer att fortsätta.
 • Västra Ringvägen ska få förnyade vatten- och spillvattenledningar.
 • Del av Fågelsångsvägen ska få förnyade vatten- och spillvattenledningar.
 • Kinnagatan norr om Husargatan ska få förnyad spillvattenledning.
 • Tryckledning för spillvatten till Reningsverket i Ingatorp behöver förnyas. Vattenledningen förnyas samtidigt.
 • Huvudvattenledning i Hjältevad kommer att infodras för att öka livstiden och motverka problem med läckor.
 • Domaregatan kommer att få ett flertal nya ledningar. Bla vattenledningen kommer att förnyas i samband med nybyggnadsprojekt. Dagvattenlösningen kommer att ses över.

2025

 • Ca 1 km spillvattenledningar (framför allt i området kring Vetlandavägen i Eksjö) kommer att renoveras för att ge dem ytterligare 100 års livstid.
 • Projektet med upprustning av avstängningsventiler för dricksvatten kommer att fortsätta.
 • Östra Ringvägens vattenledning kommer att förnyas. En del kommer att grävas och en del infodras.
 • Fågelsångsvägens projekt med VA-förnyelse fortsätter.

2026

 • Ca 1 km spillvattenledningar (framför allt i området kring Vetlandavägen i Eksjö) kommer att renoveras för att ge dem ytterligare 100 års livstid.
 • Projektet med upprustning av avstängningsventiler för dricksvatten kommer att fortsätta.
 • Industrigatans vattenledning kommer att förnyas.
 • 1 km huvudvattenledning runt Ingatorp ska infodras.
 • Fågelsångsvägens projekt med VA-förnyelse fortsätter.