Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Bruzaholm

Sidan uppdaterades 2019-05-14

Eksjö Energi ELIT AB bygger ut fibernätet i Bruzaholm. Ett erbjudande har skickats till alla fastighetsägare per brev. Projektet omfattar hela Bruzaholms tätort.

Efteranmälan kostar från 15 000 kr.
Äger du en fastighet i Bruzaholm men har inte fått något avtal? Kontakta oss på 0381 – 19 20 30 eller bredband@eksjoenergi.se

Status för projektet:

Grävning pågår nu på Stuverydsvägen. Tryckningar under rikväg 40 och Härstorpsvägen görs inom kort. 

Område 1
Första området är klart.

Lundbergsgatan/Högåsagatan/Olsbergsgatan/Eksjövägen (jämna nummer)
Detta område är beroende av en tryckning under och grävning längs med Härstorpsvägen för att kunna kopplas ihop med det befintliga nätet. Vi har nu tillstånd av Trafikverket för detta och påbörjar grävning när Stuverydsvägen är klar.  

Solhöjdsvägen

Grävning längs Solhöjdsvägen är nu klar. Glöm inte att meddela när ni grävt klart fram till huset. När alla grävt klart blåser vi fram fiber till området och fram till fastigheterna.

Kommande områden
Vi fortsätter sedan med Malmgatan / Bruksvägen samt övriga adresser som återstår. I vissa fall väntar vi på tillstånd för grävning längs riksvägen samt tillstånd från markägare. Kartor på kommande planerade grävsträckor läggs upp inom kort.

 

Nordöstra delen är till stora delar klar, det som återstår är att gräva stammen till området som blir från Lilla Vävargatan via Härstorpsvägen.
Grävning längs Solhöjdsvägen är klar. Meddela oss när ni grävt ner slang fram till huset. Stuverydsvägen grävs vid ett senare skede då vi först måste trycka oss under riksvägen. Grävning längs Stuverydsvägen sker i gatan då man planerar att lägga ny asfalt under året.

Bruksvägen, Malmgatan grävs under våren. För fastigheter på Eksjövägen inväntar vi tillstånd från Trafikverket.

Ytterligare några grävstäckor ska genomföras, fler kartor läggs upp när grävsträckorna är fastslagna.