IBAN och BIC/SWIFT

Sidan uppdaterades 2021-12-15

Betalning från utlandet

IBAN SE21 9500 0099 6042 0129 1764
BIC/SWIFT NDEASESS
Nordea Bank AB
Box 603
551 18 Jönköping