Stopp! Häll inte fett i avloppet

Sidan uppdaterades 2024-02-23

Matolja och fett hör till när man lagar mat. Men skölj inte ner fettet med diskvattnet när du är färdig. Vill det sig illa kan det orsaka stopp i både dina och våra avloppsrör. Pumpstationer kan haverera pga fett och i värsta fall kan orenat vatten rinna ut i sjöar och vattendrag.

Fettet ska istället samlas in och återanvändas till nya produkter, så som tvål eller energi.

Olivolja, Oliver, Mat, Olja, Naturlig, Organisk

Risk för stopp och översvämning

Det som händer när man häller matolja rakt ner i diskhon är att det bildas ett klister, som i sin tur samlar ihop allt annat som hamnar i våra avlopp.

När fettet kommer ut i avloppsnätet sjunker temperaturen, fettet stelnar och sätter sig på avloppsrörens väggar. Det leder till att rören blir trängre och till sist kan det bli stopp, vilket kan leda till källaröversvämningar och skador på ledningsnätet. Fettet ökar behovet av kostsamma spolningar. Fett och matrester i avloppet bidrar också till att göda råttor som kan föröka sig i avloppssystemet.

Hur gör man då för att minimera fett till avloppet?

Mindre mängder fast fett bör skrapas ur eller torkas bort med hushållspapper från stekpannor och andra kärl innan de diskas. Papper och fett kastas bland restavfall och blir bra energi vid sopförbränningen.

Flytande, avsvalnat fett som t ex. frityrolja och sås kan du samla upp i en plastflaska (inte glas) med hjälp av en tratt. Full flaska läggs i restavfallet eller lämnas in på någon av våra återvinningscentraler. Släng i så fall hela den förslutna flaskan i det brännbara avfallet.

Det är inte bara rent fett som ska samlas upp. Tänk på att såser, överbliven grädde, yoghurt, kaksmet, marinader, glass eller dylikt också innehåller mycket fett.

Några handfasta tips får du här.

Praktisk tratt för att samla upp fett

Använd gärna en miljötratt för att hälla avsvalnat flytande fett i plastflaska. Trattarna är lätta att skruva på kärlet och har ett lock som går att stänga så att det är lätt att förvara tills att kärlet är fullt.

Tratt för uppsamling av flytande fett kan hämtas i receptionen hos Eksjö Energi.

Välkommen till Eksjö Energis reception och hämta en gratis tratt till ditt hushåll. Bilden visar våra orangea fett-trattar med Eksjö Energis logga på locket.