Prislista

Sidan uppdaterades 2023-12-08

Höjning av fjärrvärmepriset i Eksjö, Mariannelund och Ingatorp 1 januari 2024

Historiskt sett har fjärrvärmeavgiften varit relativt stabil. Det normala är att höjningen av taxan ligger kring 1–2 procent per år. Vid sitt senaste styrelsemöte beslutade Eksjö Energi AB att höja fjärrvärmetaxan med 24,5 procent från och med årsskiftet.  

Orsakerna till den dramatiska prishöjningen är flera, men en avgörande faktor är att råvarupriset för flis har fördubblats på kort tid. Höjningen beror på en kombination av kraftigt ökad efterfrågan från många länder i Europa och en minskad tillgång på biobränslen. Den minskade tillgången beror på lågkonjunkturen för träindustrin och blockeringen av Rysslands export. Biobränslemarknaden fungerar som vilken marknad som helst där bränslet säljs på en internationell marknad. Priserna styrs av efterfrågan och eftersom länder med hög betalningsvilja vill köpa biobränslen från Sverige går stora volymer utanför landets gränser och priserna pressas uppåt. Den låga kronkursen gör dessutom att Sverige är ett attraktivt land att importera från.  

En annan stor påverkan på fjärrvärmeavgiften är att kostnaden för så kallade utsläppsrätter har ökat. Eksjö Energi förbränner drygt 50 000 ton avfall varje år. Det innebär att det Eksjö Energi behöver redovisa 20 000 utsläppsrätter. Eftersom priserna på utsläppsrätter gått upp kraftigt i takt med energiomställningen i Europa påverkas anläggningarna i Sverige negativt av detta. Från att egentligen ha varit i stort sett gratis för sex, sju år sen så kostar de någonstans mellan 85 och 100 euro stycket nu. 

Fjärrvärmeavgiften kommer att öka med cirka 300 kronor i månaden för en villa med en årlig förbrukning på 15 000 kilowattimmar (kWh).