Allmänna bestämmelser

Sidan uppdaterades 2023-05-17

Allmänna bestämmelser för användande av Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och information till fastighetsägare om Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

Bygga nytt eller bygga om? Klicka på bilden för att läsa foldern.
Ta hand om ditt ledningsnät! Klicka på bilden för att läsa foldern.