Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Miljö

Sidan uppdaterades 2019-08-16

100% förnybar el

Från och med den 1 april 2018 kommer den el vi säljer till 100% från förnybara energikällor.

Energimix 2018

Diagrammet nedan visar energimixen år 2018.

Förnybart 74,00%
Kärnkraft 13,75%
Fossilt 12,25%