Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Miljö

Sidan uppdaterades 2018-08-29

100% förnybar el

Från och med den 1 april 2018 kommer den el vi säljer till 100% från förnybara energikällor.

Residualmix

Residualmixen avser volym för Norden för varje kalenderår. Mixen utgörs av attribut från all kraftproduktion med avdrag för exporterande ursprungsgarantier.
Till detta läggs importerande ursprungsgarantier med avdrag för attribut från annullerade ursprungsgarantier. Men med attribut från självannullerande ursprungsgarantier.

Diagrammet nedan visar hur förhållandet var år 2017.

Residualmix år 2017

Förnybart   16,68%
Kärnkraft    40,55%
Fossilt         42,77%

 

Miljöpåverkan

Koldioxidutsläpp: 329,19 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0011 g/kWh