Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Miljö

Sidan uppdaterades 2017-10-30

Elproduktion i Sverige 2014

All el som produceras i Sverige säljs till den nordiska elbörsen Nord Pool och bildar en elmix. Elmixen består av el som producerats med förnybara bränslen, fossila bränslen och kärnkraft. Förnybara energikällor är t ex vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränslen. Fossila energikällor är t ex kol, naturgas och olja. Diagrammet nedan visar Sveriges elproduktion 2014, fördelad på olika energikällor. (Källa: Svebios bearbetning av preliminär statistik från Energimyndigheten, Kortsiktsprognos mars 2015.)

 

 

Fossilkraft: 2,3%
Biokraft: 6,0%
Vattenkraft: 42,6%
Vindkraft: 7,7%
Kärnkraft: 41,4%

Residualmix

Från elmixen på Nord Pool köper vi den volym el som du använder. Den el som säljs utan ursprungsgarantier kallas residualmix. Diagrammet nedan visar residualmixen år 2014.

 

 

Förnybart: 14,07%
Fossilt: 41,89%
Kärnkraft: 44,02%

Miljöpåverkan

Koldioxidutsläpp: 483,40 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0016 g/kWh