Sandsopning 2023

Sidan uppdaterades 2023-05-26

EKSJÖ ENERGI AB INFORMERAR

På våren, så snart vädret tillåter, sopar vi bort sanden från gatorna. Du kan hjälpa till genom att följa parkeringsreglerna och genom att hålla trottoarerna fria.

När vi sopar bort sand och grus från gatorna måste vi samtidigt spola vatten så att det inte dammar och det är möjligt först när det är plusgrader nattetid. Så snart vädret tillåter sopar vi alltså med full kapacitet. Målet är att sandsopningen ska vara klar senast den 15 maj på alla gator. Sandsopningen görs under ordinarie servicedagar och servicenätter.

Sopningen kan ske i omgångar, för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. 

Du kan underlätta sandsopningen genom att respektera parkeringsreglerna och vara uppmärksam på vägmärkena där du parkerar. Det är viktigt för att städfordonen ska komma åt att städa, både dagtid och nattetid. Tänk också på att ta bort annat som kan vara i vägen på trottoaren, till exempel parkerade cyklar och byggsäckar med mera.

Om vädret tillåter planerar vi att under v. 15 starta upptagningen av sandningssanden. I år börjar vi i Eksjö norrifrån, vi kommer även att börja i centrum i Eksjö samt Mariannelund inom kort. På vissa platser finns det fortfarande snöhögar och vi kommer då att återkomma till dessa platser senare. Vidare planerad turordning redovisas nedan.

Denna sida kommer att uppdateras efterhand som arbetet pågår. Senast uppdaterad 2023-05-26

PlatsOmrådes
karta
Status
Eksjö Centrum Klart
Eksjö Huvudgator Klart
Eksjö GC-Vägar (körs klart i
samband med områdena nedan)
 Klart
Orrhaga1Klart
Östanå, Bänarp
Stensberg, Slottet, Sjöängen,
2Klart
Marieberg, Stocksnäs, Rolandsdamm3Klart
Bykvarn, Nannylund4Klart
Västra Brudbadet5Klart
Talludden, Lyckeberg6Klart
Grevhagen, Tuvehagen, Östra Brudbadet7Klart 
Kaffekullen8Klart
Kvarnarp9Klart
Östra Industriområdet10Klart
  
Mariannelund Klart
Vallnäs Klart
Ingatorp Klart
Hjältevad Klart
Bellö Klart
Bruzaholm Klart
Hult Klart
Höreda Klart
Värne Klart