DRICKSVATTEN

Sidan uppdaterades 2022-04-27

Vatten är vårt i särklass viktigaste livsmedel.

Ett hälsosamt och rent dricksvatten är en självklarhet i Sverige. Vi vill kunna dricka det direkt ur kranen utan att bli sjuka. Det ska inte smaka eller lukta illa. Vi vill inte heller ha ett vatten som är grumligt eller missfärgat.

Vattendroppe, Släppa, Påverkan, Krusningar, Vatten

Eksjö Energis VA-avdelning har ansvaret att leverera hälsosamt och rent dricksvatten 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, till 14 450 invånare och ett flertal verksamheter utspridda i Eksjö kommun. Detta innefattar ansvar för råvatten, vattenverk, vattenkvalitet och ledningsnät.

Livsmedelsverket har samordningsansvar för dricksvattenfrågor i Sverige. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) anger kraven för hanteringen och kvaliteten på vattnet som levereras. Beredning, distribution och provtagning mm sker alltså i enlighet med dessa föreskrifter. Vid provtagning ska vattnet ligga innanför de gränsvärden som anges.

Om Du tillhör dem som inte har kommunalt vatten, utan tar vatten från egen brunn har Du själv ansvar för vattenkvaliteten. Livsmedelverket ger ut råd om enskild dricksvattenförsörjning med riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och egenskaper i dricksvatten.