Anläggningsavgifter

Sidan uppdaterades 2023-08-15

Anläggningsavgifter from 2019-01-01

Då en förbindelsepunkt upprättats till din fastighet, det vill säga gjort det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt, tas en anslutningsavgift ut. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter ökar. Avgifterna är inklusive moms.