Avfall

Sidan uppdaterades 2020-08-06

Hushållsavfall

Matavfall

Lägg endast komposterbart i grön påse. Annat avfall gör stor skada vid återvinningen.

Restavfall

Brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar. Använd röda eller andra plastpåsar som inte är helt gröna.

Restavfall

Brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar. Använd röda eller andra plastpåsar som inte är helt gröna.

Hushållsavfall ska läggas i påsar.

Knyt och släng påsarna i din vanliga soptunna. Matafall ger biogas, restavfall ger värme.

Annan återvinning

Viktigast är att sortera bort farligt avfall.

Farligt avfall: lämna till återvinningscentral.
Elavfall: lämna till återvinningscentral eller butik, vid nyinköp.
Förpackningar och papper: lämna till återvinningsstation, i tätorterna.

Påsar

Gröna och röda påsar får du av renhållningen.

Så här får du påsar:
Villa: knyt en grön eller röd påse på bakre handtaget på soptunnan så får du nya påsar vid nästa tömning.
Lägenhet: kontakta din hyresvärd.
Ägare av hyreshus: kontakta vår kundtjänst 0381 – 19 20 20.

På webbplatsen – sopor.nu – finns mer information om hur du sorterar rätt.