Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Avfall

Sidan uppdaterades 2019-04-23

Hushållsavfall

Kompost

Lägg endast komposterbart i grön påse. Annat avfall gör stor skada vid återvinningen.

Brännbart

Brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar. Använd röda eller andra plastpåsar som inte är helt gröna.

Brännbart

Brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar. Använd röda eller andra plastpåsar som inte är helt gröna.

Hushållsavfall ska läggas i påsar.

Knyt och släng påsarna i din vanliga soptunna. Kompost ger biogas, brännbart ger värme.

Annan återvinning

Viktigast är att sortera bort farligt avfall.

Farligt avfall: lämna till återvinningscentral.
Elavfall: lämna till återvinningscentral eller butik, vid nyinköp.
Förpackningar och papper: lämna till återvinningsstation, i tätorterna.

Påsar

Gröna och röda påsar får du av renhållningen.

Så här får du påsar:
Villa: knyt en grön eller röd påse på bakre handtaget på soptunnan så får du nya påsar vid nästa tömning.
Lägenhet: kontakta din hyresvärd.
Ägare av hyreshus: kontakta vår kundtjänst 0381 – 19 20 20.

På webbplatsen – sopor.nu – finns mer information om hur du sorterar rätt.