Avfall

Sidan uppdaterades 2021-02-24

Hushållsavfall

Matavfall

Lägg endast komposterbart i grön påse. Annat avfall gör stor skada vid återvinningen. Matavfall ger biogas.

Restavfall

Brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar. Använd röda eller andra plastpåsar som inte är helt gröna. Restavfall ger värme.

Annan återvinning

Viktigast är att sortera bort farligt avfall.
Farligt avfall: lämna till återvinningscentral.
Elavfall: lämna till återvinningscentral eller butik, vid nyinköp.
Förpackningar och papper: lämna till återvinningsstation, i tätorterna.

Påsar

Gröna och röda påsar ingår i ditt sopabonnemang.
Så här får du påsar:
Villa: knyt en grön eller röd påse på bakre handtaget på sopkärlet så får du nya påsar vid nästa tömning.
Lägenhet: kontakta din hyresvärd.
Ägare av hyreshus: kontakta vår kundtjänst 0381-19 20 20.
På webbplatsen – sopor.nu – finns mer information om hur du sorterar rätt.