Vattentjänstplan för granskning

Sidan uppdaterades 2023-11-21

Ett förslag till Vattentjänstplan för Eksjö kommun för 2023-2026 har tagits fram. Under perioden 21 november till 19 december 2023 pågår granskning.

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006: 412) som trädde i kraft 2023-01-01 ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Enligt lagen ska vattentjänstplanen samrådas på lämpligt sätt och i skälig omfattning med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen. Planen ska även ställas ut för granskning efter samrådet. Enligt lagen ska hänsyn tas till de synpunkter som lämnas under samråd och granskning. Samråd har nu skett och planen är färdig för granskning.

Vattentjänstplanen ställs ut för granskning under tiden från 21 november till 19 december 2023. Beslut i kommunfullmäktige planeras till mars 2024.

I Vattentjänstplanen förekommer hänvisningar till antagen VA-plan. Klicka på länken för att komma till sidan med antagen VA-plan för Eksjö 2023-2026.

Klicka på bilden för att läsa innehållet i förslaget till Vattentjänstplan för Eksjö kommun 2023-2026

Synpunkter på förslaget till Vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 19 december 2023 till: vattentjanstplan@eksjoenergi.se


Välkommen att kontakta Eksjö Energi för mer information om planen:

VA-avdelningen

Telefon: 0381-19 20 50

e-post: info@eksjoenergi.se