Ta hand om vattenmätaren

Sidan uppdaterades 2023-05-09

Det finns risk för att vattenmätaren fryser sönder om den sitter i ett ouppvärmt utrymme. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador som är kostsamma att åtgärda.

Så skyddar du mätaren

Se till att vattenmätaren sitter i ett varmt och torrt utrymme. Om din vattenmätare sitter på ett ställe där den riskerar att frysa sönder, rekommenderar vi att du kontaktar en VVS-firma för att byta mätplats.

Glöm inte att kontrollera vattenmätaren om det finns risk för låga temperaturer, till exempel vid ett strömavbrott. Vid ett strömavbrott tar det bara några timmar innan värmen sjunker.

Om din vattenmätare frusit sönder

Kontakta Eksjö Energi om din vattenmätare fryst sönder. Då byter vi den. Kostnaden debiteras fastighetsägaren, enligt gällande VA-taxa.

Sönderfrusen vattenmätare

Mer information om vattenmätarplatsen