Hämtning av grovavfall

Sidan uppdaterades 2020-11-04

Hämtning av grovavfall – Eksjö kommun

Grovavfall hämtas en gång per månad inom Eksjö kommun.
Hämtning beställs hos Eksjö Energi 0381-19 20 20 senast två arbetsdagar före hämtningsdagen. Information om vad som skall hämtas lämnas i samband med beställningen. Hämtningsdagarna framgår av körschemat nedan. Tjänsten ingår i renhållningstaxan.
Avfallet som lämnas ska sorteras i följande fraktioner:

Metallskrot

Töms på eventuell vätska, t ex gräsklippare, cyklar, redskap av metall.

Brännbart grovavfall

Stora brännbara föremål som inte får plats i den röda påsen, t ex möbler, plastmöbler, mattor, pulkor.

Deponirest

T ex porslin och keramik.

El-avfall

T ex TV, video, lampor, eltandborste, mobiltelefon, elhandverktyg, elhushållsmaskiner och liknande.

Vitvaror

T ex kyl, frys, mikrovågsugn, spis, tvättmaskin, torktumlare.
Samtliga avfallssorter hämtas vid ett och samma tillfälle, max två kbm. Avfallet ska om möjligt placeras i plastsäckar om högst 15 kg. Föremål som inte kan sönderdelas, t ex möbler, vitvaror, hämtas i sin fulla storlek.
Om innehållet inte syns i en säck ska säcken märkas med ”METALL”, ”BRÄNNBART”, ”ELAVFALL” eller ”DEPONI”.
Placera alltid el och grovavfall tydligt avgränsat från annat vid tomtgränsen och försök skydda det mot regn.
Grovavfall kan även lämnas på Återvinningscentralerna i Eksjö och Ingatorp.