Hämtning av grovavfall

Sidan uppdaterades 2024-02-12

Hämtning av grovavfall – Eksjö kommun

Grovavfall hämtas 10 gånger per år inom Eksjö kommun.
Hämtning beställs hos Eksjö Energi 0381-19 20 20 senast måndag klockan 12 den vecka vi hämtar grovavfall samt bygg- och rivningsavfall. Information om vad som skall hämtas lämnas i samband med beställningen. Hämtningsdagarna framgår av körschemat nedan.

Vid beställning ska behovet av antal storsäckar anges. Efter beställning hämtas beställt antal storsäckar på ÅVC i Eksjö och Ingatorp.

Hämtning av sorterat grovavfall vid hämtningsfordonets stoppställe kan ske efter överenskommelse med avfallsorganisationen (max 3 m3) och mot avgift enligt gällande avfallstaxa. Avfallet ska läggas i storsäck innan hämtning, eller kunna lyftas styckvis med kran på fordonet.

Grovavfall får inte innehålla mat- och restavfall, bildäck, bildelar eller farligt avfall, inkl. batterier, kyl- och frysskåp samt elavfall.

Exempel på grovsopor:

  • emballage
  • möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast
  • trädgårdsavfall (kvistar, löv, gräs) från normal trädgårdsskötsel
  • träavfall från hobbysnickeri etc.
  • santitetsporslin, badkar, mm

Bygg- och rivningsavfall

Hämtning av sorterat bygg- och rivningsavfall (som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet) vid hämtningsfordonets stoppställe kan ske efter överenskommelse med avfallsorganisationen (max 3 m3) och mot avgift enligt avfallstaxan. Avfallet ska normalt läggas i storsäck innan hämtning eller kunna lyftas styckvis med kran på fordonet och ska sorteras enligt avfallsorganisationens anvisningar.

Bygg- och rivnings­avfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet kan lämnas vid Återvinningscentralerna Eksjö och Ingatorp. Maximalt 2 kubikmeter får lämnas vid ett tillfälle.

Beställ hämtning senast kl 12.00 måndagen den veckan vi hämtar grovavfall.

Grovavfall kan även lämnas på Återvinningscentralerna i Eksjö och Ingatorp.

OBS! Grovavfall och bygg- och rivningsavfall får INTE blandas. Vid hämtning av båda fraktionerna faktureras två avgifter.

Hämtningsdagar 2023

19 – 22 december

Hämtningsdagar 2024

Januari – ingen hämtning
20 – 23 februari
19 – 22 mars
23 – 26 april
21 – 24  maj
25 – 28 juni
Juli – ingen hämtning
20 – 23 augusti
17 – 20 september
22 – 25 oktober
19 – 22 november
17 – 20 december

Hämtning i storsäck